Jednou z investičních akcí městyse Stráže v tomto roce je vybudování nové kanalizace v Boněticích. „Ta stávající pochází ze sedmdesátých let a byla naprosto nefunkční. Proto jsme se rozhodli vybudovat novou kanalizaci. Náklady se pohybují okolo šesti set tisíc korun," řekl Deníku starosta Stráže  Karel Fišpera. Celou investici bude městys Stráž hradit z vlastní kapsy.
Podle starosty by hotovo  mělo být do poloviny měsíce září. „Práce ale pokračují dobře, proto věříme, že se nám podaří dokončit je dříve. Možná už do konce srpna," pokračoval.  V plánu je i vybudování nových přípojek, ty však budou prozatím zaslepeny. „Do nové kanalizace bude svedena splašková i dešťová voda. Majitelé rodinných domů budou mít možnost napojit přepady z domácích čistíren odpadních vod do tohoto řadu," dodal dále Fišpera.

Městys se na vybudování domácích čistíren  bude podílet polovinou nákladů. Celková cena jedné čistírny vyjde odhadem na  padesát tisíc korun. Toto řešení je podle starosty pro Stráž nejpřijatelnější. „Pro nás to vychází levněji, než stavět centrální čističku odpadních vod, jejíž provoz by byl navíc drahý. Také nádrž na biologické dočišťování by podle názoru vedení obce  byla v tomto konkrétním případě dražší variantou," dodal starosta Fišpera s tím, že zatím není jasné, kolik z celkem devíti bonětických domů se na kanalizaci po její výstavbě skutečně připojí.