„Vyhláškou se zakazuje provoz hracích automatů v katastru města do 18 hodin. Povoleno je hrát pouze v době od 18 do 24 hodin, přičemž provozní doby restaurací a barů se omezení netýká," uvedl starosta Boru Petr Myslivec. „Chceme tak minimalizovat možnost, aby na automatech hráli lidé, kteří si vyzvednou na poště sociální dávky a rovnou je jdou prohrát. Především ale chceme zamezit, aby chodily hrát děti ze základní i střední školy."

„Počítejte s tím, že společnosti, které provozují automaty vás budou žalovat," zaznělo z pléna občanů přítomných na veřejném jednání zastupitelů. Pokračoval další z přítomných: „Řada podnikatelů do heren investovala a teď přijde o výdělek. Omezení doby přinese jen problémy. Navíc budeme muset snížit stav zaměstnanců. A chci vidět těch pár hráčů, kteří do automatů nastrkali peníze, čekají, že je dostanou zpátky a já jim řeknu, že musím přístroj vypnout," zlobil se muž podnikající právě v této oblasti. Další se zeptal: „A kdo to bude kontrolovat? Policie? Ta by si měla všímat toho, že Vietnamci na náměstí nalévají alkohol patnácti, šestnáctiletým dětem," zlobil se.

„Ústavní soud k tomuto problému řekl, že každý provozovatel by si měl být vědom toho, že kdokoli může být v tomto podnikání omezen. Hlavní slovo musí mít místní samospráva, žádný zákon jí tuto pravomoc nemůže vzít," uvedl zastupitel František Vokroj. „Uvedená obecně závazná vyhláška je plně v souladu se zákony České republiky. Obce jsou oprávněny, a je to jejich svrchované právo, tuto oblast regulovat," dodal.

Na území Boru je v současnosti 120 hracích automatů. „Kontrolu nad dodržováním vyhlášky zajistí policie, jsme s ní dohodnuti. Pokud nebude některý provozovatel vyhlášku dodržovat, může očekávat naprostý zákaz provozování všech přístrojů," řekl starosta Myslivec.