Ve všech třech halách proběhla kompletní očista a opakované dezinfekce všech prostor a v první z nich už je v současné době naskladněno necelých 40 tisíc tzv. sentinelových (zkušebních) kuřic.

To potvrdil Deníku ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj Richard Bílý. „U těchto nosnic budou po dobu 21 dní pravidelně veterináři odebírat úřední vzorky. Dosud proběhly dva odběry, kdy bylo všech 20 vzorků negativních,“ řekl Bílý s tím, že pokud se v průběhu odběrů nákaza opětovně nepotvrdí, budou ukončena všechna mimořádná opatření, a bude tak možné naskladnění celé jedné haly, cca 250 tisíc nosnic. Další haly budou následovat zhruba po 3 měsících (červen a září).

Navezení prvních sentinelových nosnic předcházela celá řada kontrolních odběrů stěrů ze samotných stěn voliér a haly, z podlahy a mimo další také z pásů na vejce, z trusných pásů či ventilačních klapek. Veterináři v současnosti navíc bedlivě sledují zdravotní stav nosnic, jejich spotřebu krmiva, vody a především jejich denní úhyn.

O testovacím naskladnění slepic ví samozřejmě starosta obce Brod nad Tichou Erik Mára. „V obci jsme o všem informováni, nezaznamenal jsem žádné negativní reakce ani paniku. Myslím, že jsme celou situaci z konce loňského a začátku letošního roku s přehledem zvládli. S ředitelem odboru OZPZ Richardem Bílým jsme v kontaktu,“ řekl Deníku.

„Pokud budou všechny nabrané vzorky po celou dobu 21 dní negativní, budeme počátkem dubna doskladňovat tuto halu asi 230 tisíci nosnicemi z naší vlastní odchovny v Toužimi. Tím bychom mohli rozjet běžný komerční provoz. Další haly budeme naskladňovat v časových rozestupech, nemůžeme mít všechny nosnice stejně staré,“ odpověděl Deníku jednatel společnosti Česká drůbež, s. r. o., Zdeněk Pašek. V červnu pak firma počítá s naskladněním nosnic dovezených z Holandska a do podzimního naskladnění dle Paškových slov dorostou opět další slepice ve vlastní toužimské odchovně.

Přestože nebylo zjištěno jakékoliv pochybení v zabezpečení velkochovu, připravuje firma ještě další soubor bezpečnostních opatření. „Budujeme vnitřní schodiště, takovou další bezpečnostní smyčku, aby zaměstnanci, kteří přecházejí z patra do patra, nevycházeli vůbec ven, nestoupali na vnější schodiště, čímž ještě více eliminujeme případné riziko zanesení nákazy,“ vysvětlil Pašek. Dále pak dojde k zakrytí retenční nádrže. Chystá se další zabezpečení ventilátorů, kdy přes ně budou nainstalovány další kryty se síty, aby v době, kdy by přestaly z jakéhokoliv důvodu běžet, nedošlo ke vniku venkovního opeřence do haly.

Škody po likvidaci nemá firma dosud všechny vyčíslené, z toho důvodu zatím dostala od státu pouze zálohu na odškodnění.

Utracené nosnice byly v průběhu ledna likvidovány v kafilérii v Biřkově na Klatovsku, vejce pak ve spalovně v Plzni. Při celé likvidaci velkochovu kromě veterinářů a pracovníků firmy pomáhali také profesionální i dobrovolní hasiči především z Tachovska.