„Nejvíce jsem ovšem hrdý na to, že se nám podařilo začít s kanalizací,“ řekl Deníku.

„Přes velké peripetie v počátcích se nám všechno potřebné podařilo dát dohromady, našli jsme si silného partnera a se stavbou jsme konečně začali,“ dodal.

Obec chce vstoupit do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, jehož členem doposud není (z 51 obcí a měst tachovského okresu je ve sdružení více než 30 obcí – pozn. red.). „Právě sdružení vděčím za to, že jsme se v plánované kanalizaci posunuli dále, je to opravdu silný a kvalitní partner,“ uvedl dále starosta.

Celoplošná kanalizace v Brodu nad Tichou začala trasováním. V lokalitě zvané Ulička už byly na podzim zahájeny výkopové práce, další na řadě je bytovka. „A v případě, že bude příznivé počasí, bude se ještě v letošním roce dělat na straně za řekou větev, která je ve směru ke Karolině Dolině,“ dodal Mára s tím, že by se ještě měla vybudovat příjezdová cesta k chystané čistírně odpadních vod.

Další práce, vlastně největší objem celého projektu kanalizace v Brodu, by přišly na řadu v příštím roce. A také v roce 2022 by podle smlouvy měla být kanalizace v obci dokončena, termín je do konce září příštího roku.

Celkové náklady na celoplošnou kanalizaci Brodu nad Tichou jsou 23 milionů korun. Jak uvedl starosta, 16 milionů z toho činí dotace, zbytek zaplatí obec z vlastních zdrojů.