„Linky od Klatov, Domažlic a Tachova, které míří do hlavního města, od začátku září nově obsluhují obousměrně zastávku Praha, Hradčanská. Ve směru z Prahy odjíždí autobusy ze třetího stanoviště,“ pokračoval.

Pomocí drobných úprav jízdních řádů dotčených linek jsou vytvořena nová spojení z Prahy na západ Čech. Cestující do Klatov mohou využít spoje linky 490820 v 15 hodin z Prahy do Tachova s garantovanou návazností v Plzni na spoj linky 431300 v 16:50 hodin z Plzně do Klatov. Stejným způsobem lze cestovat spojem linky 400321 v 18:45 hodin z Prahy do Domažlic s přestupem v Plzni na spoj linky 431300 ve 20:35 hodin do Přeštic a Klatov.

„Na všech třech linkách do Prahy je zrušeno omezení týkající se přepravy živých zvířat především psů. Pokud bude psí doprovod splňovat podmínky pro bezpečnou přepravu, to znamená, že pes bude uzavřen ve schránce nebo bude s pevným náhubkem držen nakrátko na vodítku, bude odbaven dle příslušného tarifu,“ pokračoval.

Firma však připravila pro zákazníky další vylepšení. Týkají se možnosti elektronické rezervace jízdenek i přístup k bezdrátovému připojení na internet ve vybraných spojích. „Počátkem srpna byl spuštěn nový elektronický obchod pro nákup a rezervaci jízdenek s místenkami na vybrané dálkové spoje. Zájemci tak získají možnost vybrat a ihned zakoupit jízdenky, případně provést rezervaci místenky s jejím následným vyzvednutím a zaplacením v kamenné kanceláři. Například v Plzni na Centrálním autobusovém nádraží,“ informoval dále Hupák.

„V logem označených autobusech je nabízena služba Wi-Fi Internet zdarma pro bezplatný přístup k Internetu šířený po autobuse bezdrátovou technologií Wi-Fi. V současnosti je touto službou vybaveno již 15 autobusů, mimo jiné i spoj z Tachova,“ dodal Zbyněk Hupák.