Nová parkovací místa by měla vzniknout především v části ulice Přimdská, rovnoběžné s náměstím. Práce na vybudování parkovacích míst a úpravě komunikace by měly začít příští rok.