V sooučasné době je dokončena první etapa, ve které se z části bývalého hřbitova stalo nástupní místo pro cesty na dominantu kraje, Vlčí horu.

„Starý německý hřbitov posloužil kdysi jako zásobárna stavebního materiálu pro jiné stavby a poté pustnul. To se nám moc nelíbilo, tak jsme hledali možnost zkulturnění a využití. Ve spolupráci s německou partnerskou obcí Pullenreuth jsme vytvořili projekt, který toto místo pomohl upravit a zkulturnit,“ sdělil Deníku starosta Černošína Miroslav Plincelner.

V první etapě byla část pohřebiště vyčištěna, zbavena náletových dřevin, byly provedeny terénní úpravy. „Udělali jsme z toho, myslím, pěkné lesoparkové odpočinkové místo, které slouží jako nástupní místo při cyklistrické trase. Je zde odpočívadlo, posezení, stojan na kola, informační panely. Slouží hlavně jako nástupní místo pro cesty na Vlčí horu,“ uvedl Plincelner.

Druhá etapa úpravy bývalého hřbitova může volně navazovat na první. „V letošním roce ale zatím v plánu investic není,“ řekl Deníku černošínský starosta.