„Podařilo se najít dokonce i jeden kriticky ohrožený druh a množství druhů zařazených v červeném seznamu hub. Velmi významný je například nález druhu masenka lišejníková, ten se v republice nachází jen na třech známých místech," zhodnotil akci jeden z organizátorů, Slávek Valda. Mezi nalezenými houbami byly i například vzácné druhy helmovka dvojvonná, nebo houžovec bobří.

Mladí mykologové se do Českého lesa vydali v rámci pravidelného podzimního setkání. Toho se letos zúčastnilo více než dvacet botaniků z Čech i Slovenska z řad amatérů i profesionálů.

„Není vyloučeno, že setkání přinese ještě další zajímavá zjištění. Některé nálezy teprve čekají na zpracování, k určení řady druhů je potřeba podrobné mikroskopické studium," uvedla pracovnice Chráněné krajinné oblasti Český les Jana Juráková.