V duchu tématu hmyzích opylovačů se nesl celý program. Ve stáncích partnerských organizací čekala návštěvníky včeličková výtvarná dílna, pátrací hra po exotických opylovačích, kvízy a hmyzí tvoření a lesní pedagogika, ale také regionální kvíz anebo zdobení plátěných tašek hmyzími motivy.

„Na Dni Českého lesa v Halži jsme představili návštěvníkům základní skupiny našich známých i méně známých hmyzích opylovačů, jejich krásu a význam pro zemědělskou produkci potravin a také pro zachování druhové rozmanitosti v přírodě, která v posledních letech klesá alarmující rychlostí. Zároveň jsme informovali, jak  přispět k ochraně hmyzu vytvářením druhově bohatých stanovišť na zahradách či balkonech nebo výrobou hmyzího hotelu a jeho správným umístěním,“ uvedla Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „ Lidé si také prohlédli část výstavy Bezobratlí kolem nás nebo detaily exponátů ze sbírek hmyzu Západočeského muzea v Plzni. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli kosení ruční kosou, šetrnou techniku kosení vůči hmyzu,“ dodala.

Program hudebně doprovodil písničkář Dan Vertígo a pro děti zahrál soubor Loutky bez hranic divadelní představení Kouzelník Eňo ňuňo.

„Den Českého lesa je již tradiční akce pro veřejnost, která lidem představuje přírodní a historické zajímavosti Českého lesa. Místo konání i hlavní téma se každý rok mění. První ročník proběhl v roce 2008 a návštěvníci se mohli seznámit s tavbou železa a výrobou milíře. V jiných letech byl Den Českého lesa zaměřen například na rýžování zlata, plavení dřeva, historii sklářství, tradiční zemědělství nebo sadařství nebo  LandArt,“  vysvětlila Daniela Hlinková. (šav)