„Toto setkání organizuje více než dvacet let Lubomír Rathauský, který při této příležitosti spolupracuje s bývalými občany z Německa,“ uvedla Lucie Valíčková z Hošťky.

Setkání zahájila v 10 hodin mše v kostele sv. Markéty k oslavě této světice. „Mši v německém jazyce sloužil německý Páter Georg Hartl. Na osmdesát účastníků společně zazpívalo náboženské písně a modlitby. Poté se obyvatelé vydali na tradiční procházku obcí k pomníku padlých vojáků z první světové války,“ pokračovala Valíčková. „Němečtí občané děkují zato, že se podařilo zrekonstruovat vnitřní prostory kostela,“ dodala Valíčková. Dalším projevem poděkování bývalých německých obyvatel byla finanční dobrovolná sbírka na provozní účely kostela sv. Markéty.