Jedná se o vybudování nových opěrných zdí v Jabloňové ulici. Současné stěny z betonových bloků budou nahrazeny novými železobetonovými stěnami. Součástí stavebních prací bude přeložka plynovodní přípojky a sítí elektronických komunikací.