V celé ulici byl vybudován nový vodovodní řád a odpadní kanalizace včetně odboček až k jednotlivým domům. V současné době se chystá pokládka chodníků ze zámkové dlažby a položení nového povrchu vozovky.

„Výměnou starých vodovodních přípojek, které byly leckde ještě po původních obyvatelích a v naprosto nevyhovujícím stavu, jsme chtěli předejít případným haváriím. Jednak by vzhledem ke svému věku a stavu nemusely vydržet tlak strojů, které zde budou jezdit při pokládce nového povrchu komunikace a i při pozdějších případných opravách by bylo škoda zasahovat hned do nové vozovky a chodníků, neboť se jedná o skutečně velkou investici,“ vysvětlil starosta města Petr Vrána. Nové kanalizační odbočky z hlavního řádu vedou vždy až za obrubník chodníku směrem k jednotlivým domům. Majitelé domů byli vyzváni, aby si následně přípojky do svých domovů nechali zhotovit na vlastní náklady. Pokud by neměli vlastní prostředky na zhotovení nových přípojek, bylo Město Tachov připraveno jim za tímto účelem poskytnout půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Nabídku nakonec nikdo nevyužil. Po celé ulici byly navíc položeny optické kabely.

Ryby z kontaminovaného Kohouťáku se podařilo zachránit nočním výlovem
FOTO: Ryby z kontaminovaného Kohouťáku se podařilo zachránit nočním výlovem

Poté, co byly dokončeny rozvody vody a kanalizace, dočkají se obyvatelé ulice nových chodníků ze skládané dlažby, vzniknou parkovací místa a v celé délce ulice bude položen nový asfaltový povrch. „Jiráskova ulice by měla mít podobný vzhled jako je tomu ve spodní ulici Karolíny Světlé,“ uvedl starosta Vrána. Ten předpokládá, že stavba bude pokračovat dle schváleného harmonogramu a hotovo bude na konci listopadu.