Svůj úřad vykonáváte jako neuvolněná. Jak to budete časově zvládat?

Doposud jsem byla deset let místostarostkou naší obce. Takže jsem seznámena s její problematikou. Navíc bývalý starosta mi přislíbil do budoucna pomoc při řešení problémů. Zastupitelstvo rozhodlo, že prozatím budu neuvolněná. Pokud budu problémy, jsem dohodnuti, že se stanu uvolněnou starostkou. Mohla bych se tak více věnovat své práci a být své obci více platná.

Už jste z titulu své funkce musela řešit nějaký konkrétní problém?

Ano. Již předminulý týden byla porucha na části veřejného osvětlení v Darmyšli. Tento problém jsem již vyřešila.

Jaké plány máte do budoucna ve vaší funkci?

V první řadě je to pokračování ve druhé etapě opravy silnice v Racově. Také chceme vybudovat inženýrské sítě k parcelám, na kterých plánujeme výstavbu rodinných domů ve Starém Sedle. Jinak právě nyní je nejaktuálnější příprava obecního rozpočtu, který chceme zpracovat do konce letošního roku.

Co nového chcete nabídnout občanům?

Chceme, aby každá naše obec měla své zázemí pro děti i maminky ve formě hřišť pro děti.

Co všechno jste pro výkon tohoto úřadu musela obětovat?

Tato práce bude určitě časově náročnější než doposud, pokud to chce člověk dělat pořádně. Pro mne to bude určitě znamenat ztrátu mého volného času.