Jak interiér, tak exteriér totiž projde velkou rekonstrukcí. Nabízí se tedy otázka, zda bude vůbec zahájena turistická sezóna. „Kromě rekonstrukcí a restaurování interiéru máme také zažádáno o registraci projektu na opravu střechy a fasády jedné z budov. Což by znamenalo další staveniště na nádvoří. Uvidíme, jak se nám všechny projekty potkají a jak to bude vypadat. Ale příští rok sezónu normálně začneme. Přes zimu se bude projektovat a na základě toho se bude vybírat dodavatel prací. Pokud vše půjde dobře, první opravy by měly začít v půlce příštího roku. Tudíž sezónu normálně začneme, na tradiční akce také normálně dojde,“ řekl Deníku kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek.

Co se ale do dalších let týče, klasický provoz by se mohl značně omezit. „Například cesta k rajskému dvoru a do kostela bude jedno velké staveniště. Přemýšleli jsme, že bychom nechali alespoň prohlídky kostela, ale opět záleží na tom, jak bude vypadat nádvoří. Není zas takový problém lidi dostat dovnitř, ale jde o to je sem dostat bezpečně. Je těžké ale říct, jak to bude v době prací vypadat takto dopředu,“ dále řekl Zoubek.

O tom, že se nebude jednat o nepatrné opravy, svědčí doba trvání i vymezená částka. „Všechny novinky a opravované části musí být zpřístupněny do roku 2021. Tudíž doba trvání prací je stanovena do roku 2020. Částka, která bude použita na všechny opravy, se pohybuje kolem 120 milionů korun. V plánu je totiž hodně restaurátorských prací, mnoho věcí, které jsou v depozitáři, či reinstalace konventní kaple, která by měla být do budoucna volně přístupná návštěvníkům. Navíc by měla být i vysvěcena, aby zde byl sakrální prostor pro veřejnost.“

Zmiňované novinky rozhodně nejsou tím jediným, co po dokončení všech prací kladrubský klášter nově nabídne. Do budoucna se budou moci návštěvníci těšit například na část, která přiblíží hospodářské využití kláštera, či to, co se dělo s klášterem během druhé světové války.