Prvním setkáním s tématem a názvem Klima – teplota – vlhkost byl nastartován cyklus tématických seminářů, či tréninkových pracovních setkání z oblasti preventivní péče o mobiliář, které organizuje Studijní depozitář mobiliárních fondů kláštera v Plasích vždy za účasti přizvaného odborníka v dané oblasti. Pro oblast klimatologie byl osloven dlouholetý klimatolog středočeského památkového ústavu Miroslav Černý, který jednak osvětlil některé vztahové zákonitosti teploty, vlhkosti a světla po teoretické rovině a zároveň velmi prakticky pracoval se skupinkou pracovníků památkových objektů v terénu, tedy přímo v promrzlých klášterních interiérech. Seminář byl zaměřen především na praktické využití znalostí a každodenní provoz památkových objektů.

Správci sbírek tedy po kladrubském semináři již vědí, jak důležité je měření vnitřní i vnější teploty a vlhkosti a jaké jsou vztahy těchto veličin – jak je jednoduše vyhodnotit, kdy větrat a kdy vůbec, jak je možné mikroklima levně i draze změřit. Všechny tyto úkony, spadající do oboru preventivní péče, jsou efektivní cestou k zachování movitých i nemovitých kulturních památek.