Do konce letošního roku se budou v Knížecí aleji, která vede z Tachova do Světců, kácet dřeviny, které jsou ve špatném stavu. Souběžně s tím se budou vysazovat nové stromy. Kompletní revitalizace aleje bude dokončena v dubnu příštího roku.
„Akce bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví města a zahrne přibližně polovinu délky aleje,“ informovala nás Marie Multušová z investičního odboru Městského úřadu v Tachově.

Kácení dřevin začalo 1. října a bude pokračovat do 31. prosince. „Pěstební opatření, které spočívá v zapěstování vhodných stávajících jedinců, se bude dělat do 1. listopadu a výsadba navržených dřevin do 30. dubna příštího roku,“ dodala Multušová.
Z Knížecí aleje se odstraňují stromy ve špatném zdravotním stavu, s prasklým kmenem, napadené dřevokaznými houbami. Kromě jednoho jasanu a jedné lípy to jsou samé olše. „Kácení bylo řádně povoleno a s ohledem na zdravotní stav stromů převažuje veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody a krajiny,“ dozvěděli jsme se na investičním odboru.

Za pokácené stromy se budou vysazovat nové. Budou to olše lepkavé, jasany, lípy, javory, buky a vrba. „Alej by měla zůstat ve složení stromů v jakém byla,“ dodala Marie Multušová.

Rekonstrukce zeleně v Knížecí aleji bude stát 512 tisíc korun. O dodavateli rozhodlo výběrové řízení. Celá projekt se jmenuje Obnova památné Knížecí aleje v Tachově a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Havarijní stromy se v aleji odstraňovaly postupně. Protože se však městu naskytla příležitost získat z výše uvedeného programu dotaci, byl připraven projekt, který řeší výsadbu nových i zapěstování stávajících stromů.

V době, kdy v aleji probíhají práce je prostor vymezen páskou a ještě je hlídán zaměstnancem firmy, která akci provádí. Přesto se podle Multušové vyskytují jedinci, kteří toto nerespektují a hazardují se svým životem. „Také jsou schopni pásku sundat a ukrást, případně posunout na jiné místo. V případě, že chodci slyší motorovou pilu, je třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ dodala pracovnice investičního odboru města.