Světlo přinesli do kostela členové skautského oddílu Tajfun Tachov. Betlémské světlo putovalo na Tachovsko ze Svaté země přes Prahu a Plzeň, odtud jej přivezli skauti vlakem do Plané. V Plané si světlo, které je jedním ze symbolů Vánoc, převzali skauti, aby je rozvezli do dalších farností tachovského okresu.