Občané zde žijící se s problémy s parkováním potýkají dlouhé roky. Ale hlavním důvodem pro zahájení oprav byl stav povrchu komunikace. Projektová dokumentace již byla zpracována v uplynulém roce, postupně ještě doznala drobných změn.

Opravy povrchů budou provedeny z jižní i severní strany bytových domů číslo 261 – 265 v Kostelní ulici. Rekonstrukce měla být původně provedena vloni, ale byla odložena z důvodu do projektu, požadavků jiných dotčených správců podzemních sítí a také kvůli požadavku města na výměny a vybudování nových vodovodních přípojek. „Vyžádáním výměny starých vodovodních přípojek jsme chtěli předejít případným haváriím. Bylo by škoda do nových povrchů z důvodu opravy zase hned kopat,“ vysvětlila starostka města Hana Floriánová.

„Jsme si samozřejmě vědomi, že do dokončení stavby se budou občané žijící v této lokalitě potýkat s ještě většími problémy hlavně s přístupem do svých příbytků a také s parkováním,“ vyjádřila se dále. „Ale věříme, že poté budou spokojení nejen s novými místy pro parkování, ale i s novými chodníky ze zámkové dlažby, které povedou podél parkoviště a ke vchodům do bytových domů,“ dodala starostka.

Celá akce by měla být ukončena v listopadu s tím, že zhotovitel přislíbil, že se pokusí plánovaný termín předání stavby zkrátit. Náklady na rekonstrukci ulice činí šest milionů korun.