Dluhy za nevrácenou knížku z knihovny, jízdu na černo nebo za neuhrazený poplatek za popelnici, který zapomněli zaplatit rodiče. Jen v Plzeňském kraji je 680 dětských exekucí a další tisíce exekucí u osob od 15 do 18 let, které jim vznikly v dětství. Vyšplhat se mohou i na desítky tisíc korun.

Zastavit dětské dluhy se snaží plzeňská nezisková organizace Tady a teď společně s Člověkem v tísni. Prostřednictvím informační kampaně chtějí oslovit dlužníky, kterým ještě nebylo 18 let, ale i mladé obyvatele regionu. „V dubnu jsme spustili projekt Za děti bez dluhů, který nabízí pomoc dětským dlužníkům v Plzeňském kraji. Cílem oslovení dlužníků je nabídnout jim bezplatnou právní obranu, která v ideálních případech vyústí v zastavení exekučních titulů z dětství,“ uvádí za Tady a teď Jakub Chabr.

Dětské dlužníky oslovují neziskové organizace prostřednictvím krátkého informačního videa nebo pomocí letáků na úřadech. „Děláme to pro to, aby nás děti a „mladí dospělí“, kteří si nesou dluhy z dětství, zkontaktovali. Pomoci jim můžeme individuálním právním nebo dluhovým poradenstvím. Máme i advokátku, která pomáhá řešit složitější případy,“ vysvětluje dále Tereza Dvořáková z Tady a teď.

Aktuální data o počtu dětských dlužníků ve městech získávají organizace od soudů a obcí. Co do počtu dětských exekucí ve městech zaujímá Plzeň po Ústí nad Labem hned druhé místo. „Plzeň je taková Mekka dětských dlužníků. Je zde velký počet dětských dluhů ať už za jízdu na černo, nevrácenou knížku nebo poplatky za odpady, které rodiče nezaplatili. V Plzni dominují dluhy vzniklé za jízdu na černo, některé advokátní kanceláře si z toho udělaly velký byznys,“ říká Daniel Hůle z Člověka v tísni. „Za dětské dluhy bohužel stále ještě zodpovídá dítě. Nicméně už vznikla iniciativa, aby za dluhy dětí odpovídali jejich rodiče, takže existuje naděje, že vznikne změna,“ dodává Hůle.

Podle advokátky Kristíny Dolejšové Kabelové, která zastupuje dětské dlužníky, činí leckdy dluhy za jízdu na černo i 20 tisíc korun. „Stejně tak za knihovnu. Zastupovala jsem také holčičku, která se popálila a musela být hospitalizována, ale nebyla pojištěná. Vznikl jí bezmála třicetitisícový dluh,“ říká Dolejšová Kabelová.

Plzeň už v nedávné době zabránila vzniku nových dětských dluhů za jízdu na černo a skoncovala i se starými dlužníky. Od září 2018 jezdí děti do 15 let v MHD zdarma. Představenstvo dopravních podniků v Plzni už také upustilo od vymáhání starých pohledávek za jízdu na černo u dětí do 15 let.