Vítání občánků se v posledních letech koná pravidelně jednou za rok a letos byly pozvány děti, které se narodily v rozmezí od října loňského roku do letošního července – byli to Jana Bártová, Jan Founě, Šimon Hájek, Matěj Šmídmajer, Samuel Bocan, Jan Zahrádka a Karel Svoboda. Místostarosta Jiří Kalista nakonec na radnici přivítal šest ze sedmi pozvaných.

Od obnovení tradice bylo v Konstantinových Lázních do života přivítáno celkem 44 nových občánků (včetně letošních), přičemž loni to bylo například dvanáct dětí, letos sedm.