V této obci se jedná už o tradiční podzimní akci. „Na úvod předvedly děti ze Základní školy a Mateřské školy Lesná pásmo básniček a písniček, následovalo pohoštění a dále večer pokračoval poslechem či tancem za doprovodu hudební skupiny pana Havla z Tachova,“ popsala večer za organizátory Marta Danková a dodala, že obec všem hostům děkuje za účast a těší se na další společenskou akci. (red)