„Vlastně jsme připravili dvě přednášky na jeden večer. Jedna je na téma geologického podloží v okolí Lestkova a druhá o výskytu stromů v přírodní rezervaci na Dianě,“ upřesnil místostarosta Lestkova a zároveň organizátor přednášek Ladislav Lokajíček.

O geologii v oblasti Lestkova bude hovořit geolog sokolovského muzea Petr Rojík, který rovněž přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od něj se návštěvníci přednášky mimo jiné dozví, že podloží Lestkova je staré 340 milionů let. „Stavební bloky geologické stavby však pamatují ještě starší časy. Na přednášce si názorně zkusíme přiblížit tu nesmírně dlouhou dobu. Ukážeme si svory, pararuly, ortoruly, amfibolity, hadce, eklogity, čediče a další exotické horniny a přiblížíme si příběh jejich zrodu. Velkou zvláštností Lestkovska jsou přeměněné horniny bohaté hliníkem, které obsahují kyanit a andalusit. Některé žuly, přeměněné na ortoruly, obsahují krystaly granátu,“ nastínil geolog.

Druhým hostem bude přírodovědec Petr Uhlík, rovněž ze sokolovského muzea, který s kolegou Jaroslavem Michálkem už téměř tři desetiletí dokumentuje staré a památné stromy nejen v regionu západních Čech, ale prakticky v celé republice. V sokolovském muzeu je kurátorem lichenologické sbírky a zabývá se lichenologickým výzkumem (tedy výzkumem výskytu lišejníků). „Okolí Diany je místem s největší koncentrací starých stromů v Českém lese. Je to dáno nejenom historickými alejemi v okolí samotné Diany, roztroušenými velikány v okolních lesích, ale zejména srdcem oblasti, tedy lesní přírodní rezervací Diana se starými buky a smrky,“ uvedl Petr Uhlík a dodal, že při přednášce se spolu s posluchači projde interiérem dianského „pralesa“ mezi těmi největšími a nejzajímavějšími stromy. „Povíme si, jestli je Dianský smrk největším známým smrkem v České republice a kdo je jeho konkurentem. Řekneme si, proč je rozlehlý zachovalý porost starých stromů cennou lokalitou vzácných druhů lišejníků a které z nich jsou v Českém lese ojedinělé,“ doplnil.

Přednáška bude doprovázena promítáním zajímavých fotografií a chybět samozřejmě nebude občerstvení. Vstup na akci je zdarma.