Zlepšit vnímání pomocí smyslů, to je prvotní cíl terapeutické místnosti zvané snoezelen, kterou zprovoznili v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Pomocí světelných, zvukových i aromatických vjemů se zde odborný personál stará o klienty s nejhorším postižením.

„Nebylo cílem vytvořit pro  jedince, kteří místnost užívají, určité pohodlí, určitou lehkost, odreagování. Naším hlavním cílem je vytvořit jakousi stimulaci smyslového vnímání," upřesnil ředitel domova Karel Račák. „Pokud se nám to podaří, můžeme na to dál navázat a rozšířit další vývoj osobnosti," doplnil.
Klienti podstupují v potemnělé místnosti například masáž nejpostiženějších částí těla vonnými oleji, k procvičování zrakových a sluchových smyslů slouží třeba vodní válec měnící barvy, či speciální hudba. „Klademe velký důraz na pracovníkovi, který tam působí. Pokud bude chtít tuto činnost provádět dobře a zodpovědně, což jinak nejde, musí se naučit dívat očima toho postiženého a poslouchat jeho ušima. Jinak by to ani nešlo," uvedl ředitel.

Terapie snoezelen je podle Račáka určena pro osoby s mentálním postižením, pak je určena pro osoby s psychickými poruchami, pro osoby s traumatickým poškozením mozku a v neposlední míře se zavádí tento proces u starších lidí, kteří trpí demencí.