Máte za sebou šest let starostování. Jak jste se dostala do čela obce?

Před jedenácti lety jsem se přistěhovala do Dolní Výšiny, která patří pod Oboru. Protože jsem učitelka a zná mě mnoho lidí, přišel za mnou tehdejší starosta Štefan Potocký s tím, jestli bych nedělala sčítacího komisaře. O dva roky později jsem již kandidovala do zastupitelstva a stala se místostarostkou. Před sedmi lety pak bývalý starosta ze zdravotních důvodů odstoupil ze své funkce, a já byla zvolena do této funkce.

Než jste se ujala tohoto úřadu, měla jste tedy již určité zkušenosti s chodem obce. Přesto, co bylo pro vás zpočátku nejtěžší?

Vůbec nejtěžší bylo orientovat se v různých zákonech. Jsou jich spousty. Například stavební zákon, vodní zákon, zákon o odpadech, zákon o obcích a další. Pozice starosty většího města je v tomto ohledu jednodušší. Ten má k dispozici různé úředníky. Ale starosta malé obce to má velice těžké. Všechno musí zvládnout téměř sám. Stalo se mi několikrát, hlavně na začátku, že jsem se těžko orientovala v tom, co po mě na úřadech vyžadují. Je to velké množství všelijakých papírů, potvrzení a dokumentů.

Jaké plány má nyní obec Obora?

Máme v úmyslu vybudovat zcela nový vodojem pro naši obec. Ten stávající je totiž nevyhovující. Dosavadní nádrž leží uprostřed obce. To znamená, že domácnosti bydlící nad ní se nemohou připojit k místnímu vodovodu. Také její kapacita je už nedostačující. Projevuje se to zejména v létě, při delším suchu. Například loni jsme museli nechat nádrž několikrát naplnit. V současnosti již máme připraven i projekt. Nyní se pokusíme uspět se žádostí o dotaci na tento projekt, který spojíme s již hotovým projektem na vybudování kanalizace. Dále chceme pokračovat ve výstavbě nové komunikace u plánované nové výstavby a u zdejšího obecního úřadu. Ten také projde vnitřní rekonstrukcí. Vyměníme zde topení, přímotopy nahradí tepelné čerpadlo. Zřídíme zde i klubovnu pro maminky s dětmi i další zájemce.

V současnosti mnoho obcí investuje do rozšíření nabídky pro cestovní ruch. Co pro to udělá vaše obec?

Obora je členem mikroregionu Lučina. Prochází jím několik cyklostezek Právě pro cyklisty připravujeme na jaře vybudovat dvě zastřešené zastávky s lavičkami a stojany na kola. Časem přibudou i informační tabule. Při úpravách objektu obecního úřadu zde chceme také vybudovat několik lůžek pro turisty.