Devětašedesáté výročí osvobození města americkou armádou si připomněli obyvatelé a představitelé města Planá.
Pietního aktu na náměstí a se kromě bývalých a současných zástupců města  zúčastnili také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, americké ambasády, přihlíželo nemálo místních i děti z mateřských škol.

V hudebním programu vystoupili žáci základních uměleckých škol z Plané a Tachova. Všichni přítomní si společně vyslechli českou a americkou státní hymnu a proslovem místostarosty Pavla Nutila si připomněli, proč tento den není jako každý jiný.
Slavnostní program pietní vzpomínky zakončilo položení květin u památníku obětem druhé světové války na místním hřbitově. „To nejmenší, co můžeme udělat – je nezapomenout," zaznělo při vzpomínce na osvobození Plané od nacistické okupace.

Výročí konce druhé světové války bylo také pro obyvatele Plané příležitostí zamyslet se nad poválečnou kronikou města.
Ta byla založena kronikářem Aloisem Lokajíčkem v září roku 1946.

První její stranou začíná  rovněž poválečná historie města. Na stránce je slavnostním písmem ručně napsáno:
„Bylo to v květnu léta páně roku tisícího devítistého čtyřicátého pátého…" K tomu je připojen obrázek střech plánského náměstí s věží kostela Nanebevzetí Panny Marie a letopočtem 1945.

Dále se v kronice píše: „Jedno město po druhém bylo osvobozované spojeneckými armádami. Druhá světová válka se neodvratně blížila ke konci. Dne 6. května v půl desáté hodině dopoledne dopadly první rány na město. Právě v tu dobu vjíždí první americký tank na náměstí."

I když poválečná kronika města Planá začíná šestým květnovým dnem roku 1945, měla začínat již o den dříve. Podle oficiální verze Američané zahájili palbu na město již dopoledne 5. května a v 17 hodin pak Planá padla.

Miluše Nová