Toho potkaly na pohádkové cestě, podobně jako Makovou panenku a motýla Emanuela, Krakonoše, vodnice, čerty, víly, Pata a Mata, Máju a Vilíka, loupežníky a další postavy známé z Večerníčků. Akci pro děti a rodiče, kterých se v úterní podvečer sešlo více než sto, pořádala Základní a Mateřská škola v Chodové Plané. Skupinky dětí s doprovodem prošly zámecký park, kde plnily různé úkoly. Odměnou jim byla razítka do kartičky, za ně pak v obchůdku plném dárků získaly například bublifuk, auto nebo pastelky. Na závěr si účastníci opekli buřty a společně poseděli na zahradě mateřinky.