„Pokud by lidé upadli, udělalo se jim zle, pomoci se z domu nedovolají,“ uvedla jedna z iniciátorek a členka petičního výboru Libuše Kantnerová. „O celé situaci vím, opakovaně jsme operátory upomínkovali a žádali, aby byl signál posílen. Bohužel marně,“ odpověděl na dotaz Deníku starosta obce Halže František Čurka, kam Branka spádově patří. Na nedávné schůzce s občany osady se dohodl, že osadníci připraví petici, o kterou by se mohl při dalších jednáních s operátory opřít. „Současně se zasláním petice a další z mnoha upomínek na zprostředkovatele sítí uvědomíme tentokrát také Český telekomunikační úřad,“ dodal s tím, že situaci začne obec řešit intenzivněji. Petice o šesti arších s 54 podpisy byla starostovi obce předána 13. ledna 2023.

Ze slov tiskové mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Terezy Meravé vyplývá, že pokud není v místě signál jednoho operátora, je pro volání na tísňové linky 112 využit operátor jiný. „Dovolat se dá i bez SIM karty. Horší je situace, pokud není signál žádného z operátorů. Pak se samozřejmě dovolat nelze vůbec,“ uvedla.

Páky, jak donutit operátory k pokrytí všech míst v republice, ale úřad nemá. Operátoři musejí splňovat podmínky pokrytí dané v telekomunikačních licencích u 2G sítí, potažmo v aukcích a rozvojových kritériích u 4G sítí. Tato kritéria nastavuje Úřad a v rámci Evropy patří k těm přísnějším. Požadavky stanovují, kolik procent obyvatelstva musí mít signál. " Bohužel, co se týče jednotlivých konkrétních lokalit, do kompetencí svěřených Úřadu nespadá oprávnění přímo uložit mobilním operátorům zvýšení rozsahu pokrytí signálem mobilních rádiových sítí v konkrétním místě. To závisí na jejich podnikatelských záměrech, technických a ekonomických možnostech,“ dodala Meravá.

Odklízení nakažené drůbeže v Brodu nad Tichou.
Děsivý pohled, líčí hromadnou likvidaci slepic zasahující hasiči

Podle úřadu žádný z operátorů neporušuje v okrese Tachov, kam osada Branka u Halže spadá, podmínky komunikační licence. V 2G síti (volání, SMS) byly změřené výsledky v osadě Branka 100 % pokrytí u všech operátorů, aktuální dostupná data pak v okrese Tachov uvádějí více než 99 procent. Co se týče 4G pokrytí, dostupná data hovoří v okrese Tachov o více než 98 procentním pokrytí, měřením v roce 2021 jsme pak zjistili v osadě Branka pouze 51,72 procentní pokrytí operátora Vodafone, ale i tento operátor povinnost pokrýt 95 procent populace jednotlivých okresů splnil. "Je také potřeba zdůraznit, že všechna kritéria jsou nastavena a všechna měření se provádějí vně budov. Vzhledem k odlišným typům budov a materiálů, ze kterých jsou postaveny, je zřejmé, že každá budova utlumí mobilní signál odlišně a ze změřených hodnot by nebylo možné vyvozovat pokrytí obcí mobilními signály," upozornila mluvčí.

ČTÚ doporučuje iniciovat jednání zástupců dotčených samospráv a obecního úřadu s mobilními operátory poskytující mobilní hlasové i datové služby a hledat přijatelné řešení. "Můžeme pomoci vstoupit jako mediátor či lze zopakovat měření v terénu, pokud starší výsledky neodpovídají nynější situaci. Případně může zákazník využít reklamaci služby u daného mobilního poskytovatele služeb a pokud nebude stěžovatel s výsledkem reklamace spokojen, má právo se obrátit na odbor ochrany spotřebitele Českého telekomunikačního úřadu," doporučuje Meravá.