Na návsi se sešlo několik desítek účastníků, kteří se zapojili do tvorby filmu. Bylo potřeba navrhnout scénáře, připravit pohyblivé figurky i titulky. "V podstatě tato akce řadu let probíhá v Plzni pod názvem Animánie. Protože jezdím do Pytlova na chalupu, vznikl nápad něco podobného uspořádat tady, proč by si natáčení filmu nemohly zkusit i děti z vesnice. Oslovila jsem s tímto lektorku Martinu Voráčkovou a spolu, díky grantu Haranti, jsme akci mohly připravit. Děti to baví, jsou tu už od rána," uvedla pořadatelka Jana Ježková.

Lektorka Martina Voráčková si malé návštěvníky pochvalovala. "Jsou tu šikovné děti, mají fantazii a dokážou ji ztvárnit. Cílem akce je zpřístupnit účastníkům zákulisí filmařiny, přesněji výroby animovaného filmu. Všichni teď vidí, jaké jsou přípravy a kolik času je potřeba na několikaminutový film. Každý si tu vytvoří svou část, pak je všechny spojíme do jednoho filmu. Po úpravách pak konečné dílo dostanou všichni prostřednictvím e-mailové pošty, respektive na nějakém úložišti," vysvětlila Voráčková.

Jak se dělá animace si vyzkoušela také osmiletá Eliška Merglová z Černošína. "Nejdříve jsem si musela připravit scénář, vyrobila jsem figurky z modelíny. Figurkou pak hýbám, každý malý pohyb se fotografuje, pak se vše pustí rychle jako film. Musíme dělat i názvy filmů a také závěrečné titulky. Je to zajímavé a moc mě to bavilo," řekla mladá tvůrkyně.

Martina Sihelská