Zasahovali i místní hasiči. „Nebyl to úhyn najednou, ale postupně,“ upřesnil starosta Bezdružic Lumír Kadlec. V červenci na místo vyjeli i dobrovolní hasiči, aby uhynulé ryby posbírali.

Jako jedna z původních příčin se odhadoval silný déšť, který mohl do vody splavit neznámé látky. Z těchto důvodů zde hasičská laboratoř z Třemošné provedla rozbor, z něhož vyplynulo, že příčinou úhynu ryb nebylo znečištění vody nějakou nebezpečnou látkou či fekálií.

close Rybník v Dolních Polžicích. info Zdroj: Foto Michal Gengel zoom_in

Jak se dále ukázalo, limity pH i koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě byly v normě a koncentrace amonných iontů a dusitanů byla hluboko pod přípustnými limity.

„Také se pracovalo s domněnkou, že úhyn mohla způsobit i močovina. Nakonec se ale přikláníme k tomu, že možnou příčinou mohly být důsledky oprav rybníku. Teď už je situace v pořádku a nemám žádné zprávy o dalším úhynu ryb,“ dodal k aktuálnímu stavu bezdružický starosta.

Michal Gengel