V rámci veřejného závodu proběhne tradičně i Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň v přespolním běhu pro rok 2019. Závod je zároveň zařazen do Poháru mládeže Plzeňského krajského atletického svazu, seriálu Běžec Chodska a seriálu Junior Běžec Chodska.

Pořadatelé z TJ Start Bělá n.R. ve spolupráci s městským úřadem a oddílem AC Domažlice vytvoří zázemí na bělském fotbalovém hřišti.

Start hlavních kategorií žen a mužů bude na programu po 16. hodině (ženy 16.10, muži 16.30) a následovat bude autogramiáda atletické osobnosti.

Přihlásit se stále můžete na www.tjstartbela.cz.

Propozice:

Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 13. dubna 2019 od 1400 hod.

Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje 2019

Název soutěže:

XXI. ročník veřejného závodu BĚLSKÁ PĚTKA.

V rámci veřejného závodu proběhne Mistrovství Plzeňského kraje mužů, žen, juniorů, juniorek,

dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň v přespolním

běhu pro rok 2019. Součástí těchto propozic je rozpis Mistrovství Plzeňského kraje.

Závod je zároveň zařazen do Poháru mládeže Plzeňského krajského atletického svazu, seriálu

BĚŽEC CHODSKA a seriálu DĚTSKÝ BĚŽEC CHODSKA.

Druh soutěže:

Přespolní běh.

Datum konání:

Sobota 13. dubna 2019 od 1400 hod.

Místo konání

Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště.

Pořadatel:

TJ START Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s městem Bělá nad Radbuzou a atletickým oddílem

AC Domažlice

Organizační výbor:

Ředitel závodu: Radek Bílý

Hlavní pořadatel: Aleš Zavadil

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Forster

Startér: František Novák st.

Delegát PKAS: Petr Konop

Startovné:

Děti: 50,- Kč.

Dospělí: 100,- Kč.

V případě přihlášky podané předem prostřednictvím formuláře umístěného na www.tjstartbela.cz do

12. 4. 2018 do 1800 hod. se startovné vybírá v poloviční výši. Startovné je možné platit platební

kartou při přihlášení. V případě neú

Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje 2019

Charakter povrchu a profil tratí:

Závod proběhne na travnatých okruzích v okolí fotbalového stadionu.

Šatny:

Možno využít fotbalové šatny přímo na stadionu včetně sprch.

Startují:

Závodníci zařazení dle svého věku do příslušných věkových kategorií. V jiné věkové kategorii nelze

startovat. V případě vyhlášení bude závodník vyhlášen a odměněn pouze dle umístění ve své

kategorii.

Měření:

Za pomoci čipů.

Ceny:

Žákovské kategorie: První tři závodníci medaile, diplomy a věcné ceny, závodníci na čtvrtém a

pátém místě věcné ceny.

Kategorie dorostu a juniorů: První tři závodníci medaile, diplomy a věcné ceny.

Kategorie dospělých: -Vypsané a vyhlašované kategorie mužů: M40, M40+, M50+, M60+, M70+

-Vypsané a vyhlašované kategorie žen: Ž35, Ž35+

První tři závodníci v každé kategorii medaile, diplomy a věcné ceny.

Absolutní vítězové mužského a ženského závodu putovní pohár.

Finanční odměny v rámci veřejného závodu dle následujícího klíče:

Absolutní pořadí závodu mužů bez rozdílu kategorií (junioři až muži nad 70 let – roč. 01 a starší):

1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo 6.místo 7.místo

3.000,- Kč 2.000,- Kč 1.500,- Kč 1.000,- Kč 500,- Kč 300,- Kč 100,- Kč

Absolutní pořadí závodu žen bez rozdílu kategorií (juniorky až ženy nad 35 let – roč. 01 a st.)

1.místo 2.místo 3.místo 4.místo

3.000,- Kč 2.000,- Kč 1.000,- Kč 500,- Kč

Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje 2019

Přihlášky a prezentace:

Prezentace od 1300 hod. na fotbalovém hřišti.

Přihlášky zasílat předem prostřednictvím formuláře umístěného na www.tjstartbela.cz do 12.4.2018

do 1800 hod. U takto zaslaných přihlášek se startovné vybírá v poloviční výši (viz Startovné).

Startovné je možné platit platební kartou při přihlášení. V případě neúčasti závodníka bude startovné

vráceno.

Rozpis kategorií a časový pořad:

ČASOVÝ

POŘAD

KATEGORIE DÉLKA

TRATĚ OKRUH

ROČNÍK POPIS

1400 2014 a ml. Nejmenší příchozí

(včetně kočárků) 50m 50m cílová rovinka

1405 2012 a ml. Předškolní děti –

dívky 300 m 1 x 300 m

1410 2012 a ml. Předškolní děti - hoši 300 m 1 x 300 m

1415 10 – 11 Děti – dívky

(Přípravka mladší) 500 m 1 x 500 m

1425 10 – 11 Děti – hoši

(Přípravka mladší) 800 m 1 x 300 m a 1 x 500 m

1435 08 – 09 Nejmladší žákyně

(Přípravka starší) 800 m 1 x 300 m a 1 x 500 m

1445 08 – 09 Nejmladší žáci

(Přípravka starší) 1.000 m 1 x 1.000 m

Vyhlášení výsledků – I. blok

1505 06 – 07 Mladší žákyně 1.000 m 1 x 1.000 m

1515 06 – 07 Mladší žáci 1.300 m 1 x 300 m a 1 x 1.000 m

1525 04 – 05 Starší žákyně 1.500 m 1 x 500 m a 1 x 1.000 m

1540 04 – 05 Starší žáci 2.000 m 2 x 1.000 m

1555 02 – 03 Dorostenky 2.000 m 2 x 1.000 m

1610 02 – 03 Dorostenci 3.000 m 3 x 1.000 m

1610 01 a st. Ženy (Ž35, Ž35+) a

Juniorky (01-00) 3.000 m 3 x 1.000 m

1630 01 a st.

Muži (M40, M40+,

M50+, M60+, M70) a

Junioři (01-00)

5.000 m 5 x 1.000 m

1645 Představení a autogramiáda atletické osobnosti

1700 vyhlášení výsledků – II. blok a losování tomboly

!Pozn.: - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového pořadu s ohledem na počet závodníků

Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje 2019

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků bude provedeno dle časového programu v prostoru před kabinami na fotbalovém

hřišti.

Tombola:

Před vyhlášením výsledků proběhne vylosování bohaté tomboly. Účastníkem tomboly se stane

každý závodník (losují se startovní čísla), a dále každý, kdo si zakoupí informační materiál v ceně

50,- Kč. Informační materiály budou k dispozici v závodní kanceláři.

Doprovodné akce:

Bohatý doprovodný program pro děti:

· Dětská atletika

· Skákací hrad

· Trampolína

· Kolotoče

Po ukončení závodu posezení s kytarou v klubovně na hřišti.

Zdravotní zabezpečení:

Zdravotní služba zajištěna.

Pojištění:

Účastníci závodu nejsou pojištěni a startují na vlastní nebezpečí.

Občerstvení:

Občerstvení zajištěno.

Informace:

Ing. Radek Bílý

Tel: +420 602 435 758

www.tjstartbela.cz

e-mail: belska.petka@volny.cz