Starostou byl opět jednomyslně zvolen Václav Bodiš, pro změnu však jako starosta uvolněný. „Děkuji všem za podporu a slibuji, že nadále se budu starat o spokojenost našich občanů a blaho obce,“ slíbil na místě všem starosta. „Jsem rád, že budu uvolněný, protože stále přibývá administrativa, jako neuvolněný jsem už na to téměř neměl čas. Myslím, že takto to bude lepší, neboť se budu moci více soustředit na práci, a tím možná najdu i více možností, jak získat příliv peněz do obce pro její zvelebení,“ dodal Bodiš.

Sedmičlenné zastupitelstvo dále zvolilo místostarostu Jaroslava Škorvánka a poté přisloupilo k volbě finančního a kontrolního výboru. Oba výbory mají po třech členech. Finanční výbor povede Roman Ichnatolya a dále do něj byli zvoleni Jaroslav Morávek a Miroslav Rébl.

Do kontrolního výboru byli zvoleni Pavel Gebert, Ludmila Hrubá a Karel Hanzlík. Poslední jmenovaný se zároveň stal předsedou kontrolního výboru. Posledním bodem programu měla být diskuze, ta se však nekonala.