Dle slov starosty města Petra Vrány tuto změnu schválil odbor výstavby a územního plánování v roce 2019. Domy má stavět projektant Jan Rössler a společnost RAZKA develop s.r.o. Rössler tvrdí, že stavba nic neporušuje a řídí platným územním plánem.

Petici chtějí organizátoři předložit zastupitelstvu města Tachov v pondělí 6. února na veřejném zasedání. Iniciátor petice Jan Šmejkal řekl Deníku, že hlavním důvodem nespokojenosti obyvatel je výška staveb. „Nám nejde o to, abychom zastavili výstavbu, ale aby byl respektován ráz krajiny. V celé lokalitě jsou pouze dvoupodlažní domky. Ty byly původně schváleny i u této výstavby a nikdo z nás zde neměl problém. Jenomže někdy v roce 2019 došlo ke změně územního plánu, aniž by byl kdokoliv kdekoliv informován. A v tu dobu se navýšily plány domů o několik pater. Domy mají vyrůst na jižní straně a my se obáváme, že budou stínit stávající výstavbu a zamezí jakémukoliv výhledu z našich oken. Chápeme, že je třeba nových bytů, ale budou tam opravdu byty pro tachovské občany? Budou pro ně dostupné? Nebude to jen ubytovna, jak se již nyní proslýchá? Po městu chceme, aby pomohlo řešit situaci a petici jim předložíme s tím, že je požádáme, aby ji použili k podpoře naší žádosti i na krajském úřadě,“ vysvětluje postoje petentů.

Masopust se vrátil do Svojšína po mnoholeté odmlce. O to více si to všichni užili.
Ve Svojšíně po několikaleté odmlce řádily maškary, podívejte se

Tachov má přitom od února 2022 studii, která řeší právě výstavbu na jižním okraji města. Byl v ní předložen návrh na výstavbu bytových domů s maximálně čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podlažím technickým tak, aby nová zástavba příliš nepřevyšovala zástavbu stávající a byla v souladu s okolím. V rámci průběhu řízení však došlo v souladu s územním plánem k odchylce od původní studie a u dvou budov k navýšení počtu pater ze 4 na 5. Jenže změnu vyvěšenou na úřední desce nezaregistrovali ani obyvatelé z okolí, ani zastupitelé. Ti tak žili nadále v domnění, že vzniklý projekt odpovídá schválené studii.

„Dost mě zaráží, že takováto studie není závazná a má očividně pouze charakter doporučení. Navržené bytové domy značně převyšují existující zástavbu, čímž naprosto degradují výhled z této zástavby. Pohled jižním směrem odkudkoliv z města to naprosto zhyzdí. A dále se domnívám, že město potřebuje celkovou urbanistickou koncepci," zlobí se na sociálních sítích Stanislav z Tachova.

Nehoda na železničním přejezdu. Ilustrační snímek
Rizikové přejezdy mají hlídat chytré kamery. Za jízdu na červenou bude pokuta

Radní pro komunikaci Matouš Horáček přiznává, že město nemá příliš možností zasáhnout. „V současné době se může investor skutečně odchýlit libovolně od studie, pokud mu to změna územního plánu umožní. V tomto případě by to bylo dokonce až do výšky 6 nadzemních podlaží. To, co městu chybí jsou jasná pravidla pro podobné projekty. Na tom už pracujeme. Bohužel zpětně to aplikovat už nemůžeme,“ krčí rameny.

Vyjádření investora a jeho reakce na informace v tomto článku

V celé lokalitě jsou pouze dvoupodlažní domky. Ty byly původně schváleny i u této výstavby a nikdo z nás zde neměl problém. Jenomže někdy v roce 2019 došlo ke změně územního plánu, aniž by byl kdokoliv kdekoliv informován. A v tu dobu se navýšily plány domů o několik pater.
Není to pravda.  Nic takového schváleného nikdy nebylo. Územní plán pro tuto lokalitu je již od roku 2010, který umožňuje výstavbu domů o 6 NP.  - je možné si ověřit na odboru výstavby a územního plánování města Tachova.

Chápeme, že je třeba nových bytů, ale budou tam opravdu byty pro tachovské občany? Budou pro ně dostupné? Nebude to jen ubytovna, jak se již nyní proslýchá?
Jde o nesmysl. Kdybychom chtěli stavět ubytovny, už bychom je dávno stavěli v našem projektu nad Rapotínským sídlištěm, který je i 20x větší. Jsme Tachováci, vyrůstají nám tu děti a jde nám o to, aby byl Tachov dobré místo pro život. Navíc výstavba ubytovny podléhá úplně jiným schvalovacím procesům.

Petice…
Dostala se k nám informace od občanů, kteří petici podepsali, že jim bylo sděleno, že bude výstavba v celé lokalitě kolem Palackého ulice. Je to zase nepravda. Máme požádáno o stavební povolení na výstavbu bytových domů pouze v lokalitě nad ulicí Sládkova. Nad ulicí Máchova byla pouze na základě požadavku odboru územního plánování zpracovaná územní studie.

Za investora RAZKA develop s.r.o. Martin Rejthar

V současné době nenabývá rozhodnutí právní moci, protože jeden z účastníků řízení podal námitku. Rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování proto bude nyní přezkoumávat krajský úřad jako jeho nadřízený orgán. Město se současně snaží s developerem jednat. „Vedení města Tachov již ve čtvrtek 2. února jednalo s investorem a na základě jednání je investor ochoten vrátit se k původní podobě domů dle studie, tj. čtyři podlaží,“ řekl Deníku starosta města Petr Vrána.

Na Den otevřených hangárů na letiště v Líních na Plzeňsku, na kterém vláda zvažuje umožnit výstavbu gigafactory koncernu VW, přišly tisíce lidí. Ti si mohli prohlédnout soudobá i historická letadla a zároveň vyjádřit podporu pro zachování letiště.
Na otevřené hangáry letiště Líně se přišly podívat tisíce lidí. Možná naposledy

Projektant Jan Rössler si stojí za tím, že plánované domy nic neporušují. "Vše je v souladu s platnými zákony, vyhláškami, územním plánem a nařízeními včetně vyjádření orgánů státní správy. Stavební úřad tohle vše zkoumá, kdyby bylo něco protiprávní, tak by samozřejmě stavební povolení nevydal," vysvětluje. S dvoupodlažními domy prý nikdy nepočítal, připomíná, že územní plán dokonce mluví o šesti podlažích plus technické zázemí. "My jsme to udělali o dvě patra menší, u jednoho domku o patro menší. Protesty lidí vnímám, ale tady je vše opravdu v souladu s územním plánem," říká projektant.

Připomíná, že studie řešila celou lokalitu Palackého ulice, tedy zástavbu východně i západně od Palackého ulice nad ulicemi Máchova a Sládkova. "Předmětem společného územního a stavebního řízení je pouze část východní lokality nad Sládkovou ulicí, tj. dva bytové domy (každý po třech vchodech) o čtyřech nadzemních podlažích a dále dva objekty (každý s jedním vchodem) o pěti nadzemních podlažích. Toto řešení je v souladu s územním plánem," dodává.