Vlakem ho přivezli skauti do Plané až z Brna, následně do Tachova. Urazilo ale mnohem delší cestu. V betlémské kapli zapálili světýlko a z Betléma ho letecky dopravili do Vídně. Z té ho rozvozili po železnici do různých koutů Evropy.

„Zhruba jedenáct let jej rozdáváme v Tachově a dnes jsme jich rozdali více jak dvacet," představil člen skautského střediska Tajfun Václav Pěchouček.

Světlo si musí udržovat každý sám, a to do Štědrého dne. Někdo se o plamínek stará až do Tří králů. Má asi třicetiletou historii, kdy ve vídeňském rádiu vymysleli, že světlo z Betléma dopraví pro postižené a nemocné děti. Světýlko symbolizuje narození Ježíše Krista.

Zájem z veřejnosti je každý rok a na přenos je nejlepší lucernička. Skauti světýlko roznášeli i po Tachově. „Obešli domovy důchodců a zašli do rodin, které si zadali, že by ho chtěli donést až domů," ukončil Pěchouček.