Posluchači se dozví různé pozoruhodnosti a zvláštnosti z astronomie a kosmonautiky, které nebylo možno zařadit do předchozích semestrů. Získané znalosti pomohou k pochopení astronomických jevů, které nás bezprostředně obklopují a z tohoto důvodu je učivo vhodné i pro zájemce, kteří v předchozích semestrech nestudovali.

Celým studijním oborem provází Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni. „Předmět Astronomie je jedním z našich nejoblíbenějších," říká koordinátorka Univerzity třetího věku Petra Ostapčuková a dodává: „A to zejména díky panu Honzíkovi, který nejen že je na danou oblast expertem, ale dokáže i velice poutavě a s nadšením přednášet."

V zimním semestru příštího akademického roku se výuka zaměří zejména na planetu Zemi a na Měsíc. Přednášet se bude o zemětřesení, tsunami, lavinách či tornádech, tedy o všech ničivých přírodních procesech, které probíhají na naší planetě. Dalšími zajímavými tématy budou kosmické programy SSSR a USA, přistání na Měsíci a konspirační teorie týkající se kosmonautiky obecně.

Letní semestr posluchače seznámí s vynálezem dalekohledu a jeho funkcemi, Hubblovým kosmickým dalekohledem a jeho prací ve vesmíru, či s počátky amerických a ruských raketoplánů. Nevyhne se ani havarijním situacím v kosmonautice. Na poslední přednášce letního semestru bude pan Honzík vyprávět o své vlastní cestě do Číny za úplným zatměním slunce.

Zájemci, o studium na akademický rok 2013/2014, se dostaví k zápisu, v úterý 11. června a 10.září od 9.00 do 17.00 v budově Revisu v Tachově.

Gabriela Jägerová