Ty v okresním městě obhospodařuje Správa majetku a údržby Tachov (SMÚT) a zajišťuje jimi nejen teplo, ale i dodávky teplé vody. Zatímco v jiných městech republiky cena dodávaného tepla vzroste někde až o několik desítek procent, v Tachově se o rapidní zdražení rozhodně jednat nebude.

Rybník Prádlo je po výlovu vypuštěn a jeho dno odkrylo prázdné obaly od brokových zbraní. Další leží na dřevěné lávce a plošině.
Lovci na rybníce Prádlo stříleli kachny, patrony po nich zůstaly ležet v přírodě

„Oproti jiným teplárnám máme stále jedny z nejnižších cen za gigajoul. Zdražení dodávek tepla a teplé vody nebude nijak výrazné ani pro rok 2024. Máme vykalkulovanou cenu 650 korun za gigajoul,“ uvedl pracovník tepelného hospodářství SMÚT Miroslav Vršecký. V roce 2023 činila kalkulovaná cena za gigajoul 630 Kč. Průměrná spotřeba GJ za vytápění pro byt 3+1 činí okolo 25 GJ, záleží samozřejmě na tepelné potřebě jednotlivých majitelů bytů či nájemníků. Včetně dodávky teplé vody se pak průměrná spotřeba za takový byt pohybuje kolem 32 GJ. Zatížení rodinného rozpočtu by tak nemělo být příliš drastické, na uvedeném příkladu by se jednalo o narůst o 640 korun. „Paradoxně pokud budou lidé příliš šetřit, může toto v příštích letech vést ke zdražování, protože v ceně jsou zahrnuty provozní náklady jako jsou správní a výrobní režie, mzdy či elektrická energie. Takže ve chvíli, kdy nebude dostatečný odběr, který by tyto náklady pokryl, odrazí se situace v kalkulacích pro další roky, “ vysvětluje Miroslav Vršecký.

Účty za dodávky tepla a teplé vody v domácnostech napojených na kotelny SMÚT by se tak měly pohybovat dle velikosti bytu kolem 18 tisíc za domácnost za rok.