Stezka v maximální míře kopíruje skutečnou Husovu cestu, všechny její jednotlivé etapy. Většina trasy je značena klasickými turistickými značkami, postupně by měla být v krajině označena speciálními symboly. „V terénu je možné držet se především klasického turistického značení, ze kterého vycházíme. Ale moc doufáme, že se nám v nejbližších letech podaří vyznačit celou českou část jednotným logem a vybavit poutníky pasem pro sběr turistických razítek,“ řekla o cestě Lenka Křížková z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje. Agentura je hlavním garantem trasy na českém území.

Trasa vede z Prahy na hrad Krakovec, kde Hus strávil zřejmě své poslední dny v Čechách, dále na Bezdružicko, Tachovsko a přes Bärnau dále na Norimberk. V Německu kopíruje historickou Zlatou cestu, po které Husova družina skutečně putovala. V Česku bylo vymezení skutečné trasy složitější. „Pro vytipování konkrétní trasy v Čechách jsme mohli navázat na výsledky zajímavých aktivit, které se v minulosti Husovou cestou zabývaly. Za jejich podpory a ve spolupráci s lokálními partnery se nám podařilo navrhnout finální trasu Husovy poslední cesty po Čechách,“ doplnila Křížková.

První sezona Husovy cesty byla oficiálně zahájena ve středu konferencí v Muzeu Českého lesa v Tachově. Zájemci o trasu mohou čerpat také z webových stránek cesty, kde jsou přesně zmapovány všechny etapy na území Čech.

Takové auto ještě znak festivalu nevozilo
FOTOGALERIE: Takové auto ještě znak festivalu nevozilo