Tradiční setkání u Lípy republiky, kterou zasadili právě skauti, se koná už více než dvě desítky let. Tachovští skauti drželi u symbolického stromu čestnou stráž s vlajkou České republiky a skautským praporem. Zazněla také státní hymna a další skladby, v podání Tachovského dětského sboru a žáků na žesťové nástroje Základní umělecké školy Tachov. V závěru účastníci setkání zažehli u stromu republiky svíčky na paměť těch, kteří se zasloužili o samostatný československý stát.