„Kurzy v takovém rozsahu, jako se uskuteční v Tachově, nemají v České republice obdoby,“ informoval administrátor tachovské farnosti Václav Vojtíšek. Lekce hudební teorie absolvují účastníci kurzů ve farním sále v Tachově, lekce hry na varhany budou přímo na kůru farního kostela Nenebevzetí Panny Marie v Tachově.

Výuka, kterou v Tachově účastníci kurzu absolvují, zahrnuje přípravu varhaníků pro liturgické hraní i pro zpěv. Vyučovat budou čtyři lektoři, a to varhanice a regenschori při chrámu v Tachově Jana Vokatá, která je diplomovanou kostelní hudebnicí. Dále Bohuslav Korejs, varhaník a regenschori při kostele Panny Marie před Týnem v Praze, varhaník a posluchač AMU v Praze Jan Steyer a členka pražské Týnské scholy Pavla Kříženecká. „Nedílnou součástí kurzů je již tradičně koncert duchovní hudby, kde jsou srozumitelnou a poutavou formou posluchačům představeny staré historické nástroje. Koncert je plánován na úterý 19. srpna od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově,“ dodal Vojtíšek.