Sto čtyřiceti posluchačům jeho členové zazpívali písně připomínající období starého Carského Ruska. Na programu byly nejen liturgické písně od Lvovského, Čajkovského nebo Bortnijanského, v podání Uralských Kozáků zazněly i legendy, jako jsou například Burlaci na Volze.