Kromě toho je v tachovském muzeu vystaven také originální loutkový betlém a pohyblivý tachovský betlém Karla Maňury. V neposlední řadě muzeum vystavuje také archy papírových betlémů ze sbírky Pavla Voltra a výtvarné práce žáků ze ZŠ Bor na téma zima a svátek sv. Martina. Výstava trvá do neděle 9. ledna.