Nejednalo se však o skutečné delegace. To se jen žáci druhého stupně školy změnili v rámci projektového dne Žijeme v Evropě v reprezentanty Slovenska, Polska, Německa, Švédska, Itálie, Francie, Velké Británie a Řecka. Základní škola Přimda se totiž zúčastnila soutěže o nejlepší projektový den na téma Škola v Evropě, Evropa ve škole, kterou vyhlásil Dům zahraničních služeb.

Přimdská škola se svým projektem v rámci Plzeňského kraje zvítězila.

Prvním úkolem všech družstev bylo představit svoji zemi pomocí plakátu, který děti týden před projektovým dnem vytvořily. Zde si nejlépe vedli zástupci Slovenska a Polska, tedy žáci šesté třídy.

Poté už na děti čekaly sportovně-vědomostní soutěže. Jednou bylo třeba složit rozstříhanou slepou mapu Evropy, jindy umístit na správné místo do mapy názvy moří či ostrovů, přiřadit vlajky ke správné zemi do připravené tabulky, poznat evropské památky a zařadit je do té které země. Hodnotila se rychlost a správnost provedení úkolu. Po skončení soutěží zmizely z tělocvičny stolečky a týmy se pustily do mezinárodního turnaje ve florbalu.

První místo ve všech soutěžích projektového dne obsadilo Řecko, reprezentované chlapci z deváté třídy.

Druhá skončila Velká Británie (dívky z deváté třídy), na třetím místě skončilo Slovensko (jedno z družstev šesté třídy). Pořadí dalších bylo následující: 4. Itálie, 5. Německo, 6. Švédsko, 7. Polsko a 8. Francie.

Družstva si z projektového dne odnesla spoustu zážitků, ale také diplomy a sladké odměny na doplnění ztracené energie. Ředitelka školy Marcela Husáková nezapomněla ani na pomocníky z řad žáků, kteří se starali o hladký průběh všech soutěží, a předala jim děkovný list a sladkosti za dobře odvedenou práci.

Zatímco velká tělocvična vřela úsilím družstev bojujících o nejlepší umístění v soutěžích, v malé tělocvičně připravili pracovníci Domu zahraničních služeb pro všechny žáky školy soutěže pracovní listy zaměřené na znalosti dětí o Evropě.

Odpoledne byla pro zájemce z řad rodičů, školské rady, zástupců města a samozřejmě pedagogů připravena v čítárně školy prezentace programu celoživotního učení. Provázel jí Petr Chaluš z Domu zahraniční služeb a seznámil přítomné s možnostmi spolupráce se zahraničními školami, včetně studia v zahraničí.

Jana Anděl Valečková