Původně stávala na levé straně silnice směrem na Prostiboř, ale když se v minulém století začala budovat nová komunikace, rozhodlo vedení města Kladruby po konzultaci s památkáři, že památka bude přesunuta na druhou stranu.

Vzhledem k dobrým zkušenostem a výborné spolupráci s restaurátorem Petrem Círlem zadalo vedení města rekonstrukci a opravu právě jemu. Oprava byla poměrně náročná, kromě povětrnostních podmínek a stáří se na památce podepsali do značné míry i vandalové. Boží muka byla odvezena do restaurátorské dílny, kde restaurátor postupně provedl očištění povrchu, zpevnil objekt, vytvořil barevné retuše, ale především doplnil kříž a vytvořil novou sošku Panny Marie. Motiv není původní, soška má podobu podle dobové fotografie z roku 1908.

Před usazením božích muk na místo bylo třeba upravit podklad a okolí místa a připravit nový základ pro osazení horní části. Vzhledem k tomu, že celý objekt stál v blízkosti stromů, bylo třeba provést malý ořez, aby se zabránilo ničení památky jejich větvemi. Celková výše nákladů na rekonstrukci činila 116 tisíc korun, ze svého rozpočtu ji částečně hradilo město Kladruby, zbytek byl hrazen z dotace na památky z fondů ministerstva kultury prostřednictvím města Stříbra.