Odpoledne s uložením ježků na zimu uspořádali ve škole také letos, tentokrát ovšem bez účasti veřejnosti a večerního průvodu městem.

"Ve čtvrtek jsme s dětmi z naší školky prožili moc pěkné dopoledne. Společně jsme si všichni vyrobili na výzdobu několik ježků z dýní, špejlí, listů a přírodnin. Na připravených stanovištích na školní zahradě jsme plnili různé úkoly. Děti hledaly jablíčka v trávě, přenášely slalomem jablíčka na hlavě, na talířku. Před budovou školy kreslily křídami ježky. Poznávaly podle obrázku zvířata, vyprávěly si o způsobu jejich života," popsali dění zaměstnanci školky.

V závěru celé akce ježkům k jejich usínání všichni zazpívali a zarecitovali. "Každé dítě si v listí našlo svého ježečka. Kamarády si děti odnesly domů, tam je uložily do postýlky k zimnímu spánku. Všechny děti také dostaly muffin, který jim upekly paní kuchařky, a červené jablíčko. Touto akcí se tradičně v naší mateřské škole loučíme s podzimem a již se chystáme na zimu. Bohužel, vzhledem k současné covidové situaci, jsme tentokrát museli oželet účast rodičů i průvod městem," dodali zaměstnanci s konstatováním, že přesto se akce vydařila a dětem se moc líbila.