„Právě dokončujeme stavbu úpravny vody a čerpací stanice. Investice byla ve výši čtyř a půl milionu korun," řekla Deníku starostka Šárka Trávníčková. „Souvisí s ní také nový vrt a zcela nová část vodovodního řadu. Ten čítá kolem deseti nových vodovodních přípojek. „V tuto chvíli máme podanou žádost a čekáme na povolení zahájení zkušebního provozu. Dosavadní zdroj vody, prameniště, bude v obci používán i nadále, nový vrt bude sloužit jako záložní zdroj," pokračovala starostka.

Druhou velkou investicí, která se bude v Záchlumí realizovat, je vybudování multifunkčního domu. „Před časem bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele a obec podepsala smlouvu. Od začátku srpna by měla začít realizace," uvedla k této věci Trávníčková. Nejedná se však o stavbu nového domu na zelené louce, obec se jen rozhodla zrekonstruovat bývalý rodinný dům. „Do něj poté přestěhujeme náš obecní úřad. V jeho prostorách budou mimo jiné i zasedací místnost, veřejná knihovna. Do suterénu umístíme archiv a budou zde k dispozici i jiné účelové prostory. V patře zřídíme společenskou místnost," doplnila starostka. K domu ještě náleží hospodářský objekt, stodola, který bude sloužit skladování strojů a nářadí. Úprav se také dočká přilehlá zahrada, kterou podle Trávníčkové obec plánuje využívat například pro venkovní posezení. Práce by měly být ukončeny v srpnu příštího roku. „Rekonstrukce bude mít dvě etapy. První v hodnotě sedmi milionů korun zahrnuje samotnou rekonstrukci, druhá pak vybavení. Ta přijde na jeden milion. Na akci jsme dostali dotaci z Plzeňského kraje," doplnila závěrem starostka Záchlumí Šárka Trávníčková.