„Tachovu tak patří ocenění Dobrý zadavatel,“ uvedl za hodnotící Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy Jiří Skuhrovec. „Cílem analýzy je poskytnout zpětnou vazbu politikům i občanům. Netvrdíme, že ve městě je vše dokonalé. Pouze se mu daří dosahovat vyšší konkurence, méně rušit a měnit zakázky či je uveřejňovat transparentněji. Zároveň však ukazujeme, kde je prostor pro zlepšení,“ dodal s tím, že žádná statistika nedokáže plně podchytit realitu.

Zisk ocenění představitele města podle místostarosty Petra Vrány samozřejmě těší. „Svědčí o tom, že veřejné zakázky jsou ve městě zadávány transparentně, hospodárně a férově s důrazem na cenu i na kvalitu provedení. Je to signál, že se zakázky dostatečně soutěží a že se při zadávání veřejných zakázek neplýtvá,“ uvedl.

Podle jeho dalších slov je ocenění rovněž dobrým vysvědčením pro pracovníky odboru rozvoje a investic.

„Zejména referentku pro zadávání veřejných zakázek Kateřinu Stuchlovou, ale i vedoucího Pavla Blumu a další investiční techniky podílející se na zpracování zadávací dokumentace.“

Město Tachov veřejné zakázky již řadu let zpracovává a soutěží v elektronickém systému. Tím podle místostarosty předběhlo dobu. „Stát nově zavádí elektronické zadávání jako povinnost až od října 2018,“ vysvětlil Deníku tachovský místostarosta.

Z měst tachovského okresu se v indexu vypracovaném Institutem ekonomických studií Univerzity Karlovy objevilo ještě město Stříbro, které se umístilo ve druhé polovině žebříčku.