I přes nepříznivé počasí se přišly na Den Země podívat i děti z mateřských škol Prokopa Velikého, Tyršova a Sadová.

Na deseti stanovištích byly připraveny teoretické i praktické úkoly z přírodopisu, ekologie, zdravovědy. Museli jsme například poznat bylinky, zařadit ke správné třídě živočichy, ošetřit zranění, podojit kozu a krávu. Na posledním stanovišti jsme se seznámili s prací dobrovolných hasičů a vyzkoušeli jsme si své znalosti v záchranářském tes­tu.

Nejvíc se všichni těšili na jízdu na koni na Pionýrské louce a na opékání vuřtů. Vyhodnocena byla družstva, která si připravila nejlepší masky. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si den prožitý v přírodě užili.

H. Pazderová, Z. Holakovská, žákyně ZŠ Kostelní