Jsme na samém jižním okraji borského žulového masívu. Zdivo zdejších stavení, kamenná lávka přes potok, skalky ve stráni, bludné balvany, kam se člověk podívá, všude samá žula.

Tahle hornina je ostatně typická pro celý přírodní park Valcha, jenž vznikl ještě jako oblast klidu v roce 1980. Tvoří jej několik vrchů, údolí již zmíněného Čankovského potoka a rozsáhlý a k rekreaci využívaný Bonětický rybník na soutoku s Úhlavkou. Třetím nositelem názvu Valcha je přírodní památka, borový les na prudkém západně orientovaném svahu přímo nad osadou. Podle některých údajů dosahují nejstarší a dobře rostlé borovice téměř 200 let.

Z Valchy se vydáme na Pískový vrch, zajímavou geologickou lokalitu a nejvyšší bod přírodního parku, dosahující 579,7 m nad moře. Od pseudoslohové, ale opravené a milé kaple Nejsvětější Trojice, vede žlutá turistická cesta ke Staré lesovně u malého rybníčku s jírovci na hrázi. Z místní žuly je jistě vytesán i nedaleký smrčí kříž na rozcestí. Připomíná lesní neštěstí a byl zde znovu postaven na konci 90. let minulého století.

Od kříže vede cesta stále vzhůru až na hřebínek, pak se dejte kolmo doleva, na východ. Z propletence cest a cestiček vyberte vždy tu, jež stoupá výš a výš a nemůžete Pískový vrch minout. Okolní lesy jsou veskrze kulturního původu, bohužel nechybí ani výsadby geograficky nepůvodního dubu červeného. Mne nejvíce upoutaly pěkné porosty lišejníků a mechů, indikující chudé kyselé půdy. Velká část hřibovitých i jiných hub právě takovéto půdy miluje a tak není divu, že náš nedávný výlet uprostřed babího léta byl navíc okořeněn plnými košíky.

Česká geologická služba eviduje Pískový vrch jako významnou geologickou lokalitu a charakterizuje ji co by geomorfologicky zajímavý blokový skalní výchoz ve vrcholové části tvořený dvojslídnou žulou s žilkami aplitu a žilné leukokrátní žuly a doporučuje lokalitu k ochraně. Já doporučuji toto místo k odpočinku, k posezení na kamenech, k zastavení, k uklidnění … Zpět na Valchu je možno se vrátit po široké cestě kroutící se severozápadním směrem a kopírující úpatí Homole (578,6 m n. m.) a Ptačího vrchu (534 m n. m.). Máte–li čas, vydejte se z Valchy po žluté turistické cestě i na druhou stranu, směrem na Stráž. Mezi Čankovským mlýnem a hamrem se cesta vine romantickým balvaniskem. Nebudete litovat.

Miroslav Trégler