Spolek válečných veteránů 6. Polní nemocnice dva dny pořádal akci pro školní děti a veřejnost. Účastníci tak navštívili kulturní a historické památky zříceninu hradu Krasíkov, Ovčí vrch s rotundou a památníkem na selské bouře, Alpskou vyhlídku, Studánku lásky, Konstantinovy lázně, Staré lázně a řadu dalších. „Cílem akce bylo pochodem spojeným s vědomostními otázkami oslavit významná výročí, která jsme si připomenuli na přelomu října a listopadu. Tedy především 101. výročí vzniku samostatného Československého státu, dále mezinárodní svátek Den válečných veteránů a rovněž třicáté výročí sametové revoluce,“ za organizátory sdělil Deníku Jindřich Sitta, plukovník a válečný veterán 6. Polní nemocnice.

První ročník tematicky věnovali vzpomínce na Československé legie v Itálii a ve Francii, start pochodu se soutěžemi byl ve stodole Dvora Krasíkov. Na start se postavilo přes devět desítek zájemců z řad dětí i dospělých. Marš absolvovali žáci základní školy v Konstantinových Lázních, kteří na čtyřkilometrové trase plnili pět úkolů. Krom otázek šlo o hod granátem na cíl a střelbu ze vzduchovky. „Přestože trasa pochodu byla místy poškozena a rozbahněna těžkou technikou stavebních firem opravujících stožáry vedení vysokého napětí, zvládli žáci prvního stupně doprovázení pedagogickým dozorem trasu s úsměvem a nadšením. Tím spíše, když je v cíli čekaly disciplíny hod granátem na cíl a především pak střelba ze vzduchovky, z které řada z nich střílela poprvé v životě. Odměnou za náročný pochod, střelbu a hod granátem jim pak bylo malá sladkost, opečený buřt a Pamětní list,“ popsal Sitta s tím, že na trať Legio – marše vyrazili i účastníci „novodobých“ veteránů.

Nejmladšímu účastníku pochodu bylo 5 let a nejstaršímu 71 roků. Zvolené tratě 6,6 km až 18,5km si zájemci prošli s listem, kde vedle informací o kontrolních bodech pochodu byly i otázky k tématu. Odpovědi na ně pak účastníci nacházeli na panelech výstavy o Československých legiích, které byly rozmístěny na kontrolních místech pochodu a ve stodole Dvora Krasíkov.

Akci pořádal Spolek válečných veteránů 6. Polní nemocnice za podpory Ministerstva obrany České republiky, ve spolupráci a za podpory Soukromé terénní záchranné služby Milovy, Military car clubu Plzeň, Sportovně střeleckého policejního klubu Stříbro a pod záštitou Asociace spolků válečných veteránů. Panely výstavy o Československých legiích zapůjčila na akci Československá obec legionářská.

Na památku předal Jindřich Sitta předseda Spolku válečných veteránů 6. Polní nemocnice účastníkům Pamětní listy.