Také pietních míst, tedy pomníčků nebo pamětních desek, je několik desítek. Oficiální pomníky obětem světových válek najdeme většinou na návsích či náměstích obcí a měst. Také v tomto případě převažují prvoválečné pomníky.

Podle serveru Spolku pro vojenská pietní místa je na Tachovsku zhruba čtyřicet pietních míst, přibližně dvě třetiny jsou postaveny na paměť obětem první světové války. Některé připomínají oběti obou světových válek.

Většina obcí či jiných subjektů se o pomníky vzorně stará. Například v Bernarticích byl opraven zhruba před dvěma roky. „Už si ani nevzpomenu, kolik opravy stály peněz. Původně jsme žádali kraj o příspěvek, ale nakonec jsme opravy financovali z vlastního rozpočtu," uvedl Karel Fišpera, starosta městyse Stráž, pod který Bernartice spadají. „Opravovali jsme pomník padlých vojáků první světové války nejen v Bernarticích, ale také v Olešné," popsal dále.
V Bernarticích stojí pomník přímo na návsi pod kostelem. „Stav už nebyl dobrý. Ale technický stav byl jen jedním z důvodů. Především jde o to, že ve válce padli mladí lidé, mladí chlapci, kteří pocházeli z této oblasti, z těchto vesnic. A je třeba jim vzdát čest," doplnil Fišpera s tím, že do vsi občas přijedou bývalí obyvatelé, kteří mají mezi padlými z první světové války předky. Z opraveného pomníku mají radost.

Pomník v Bernarticích obsahuje jména padlých nejen ze jmenované vesnice, ale také z několika okolních – Sychrova, Holubče, Dehetné a dalších. Bernartický pomník byl obnoven kompletně, kromě kamenných prvků také nápisy se jmény padlých.