Právě to se stalo terčem nenechavců. Ohroženo je včasné dokončení stavebních prací. „Tyto měly být již zdárně dokončeny, ale někdo byl zřejmě proti tomu a v době od neděle 22. října do soboty 28. října strhl uvnitř kostela lešení, které stavbaři používali ke své práci,“ informoval Deník Miroslav Cingroš z občanského sdružení.

„Dojde tak posunutí dokončení stavebních prací, protože se lešení musí nejprve rozebrat a znovu postavit,“ dodal s tím, že o záležitosti informovali i policii.

Kostel, který sdružení zachraňuje, je pozůstatkem bývalé osady Apolena (Svatá Apolena), ze které bylo v roce 1945 její převážně německé obyvatelstvo vysídleno. Samotná osada zanikla do roku 1960. Kromě zbytků kostela se po ní nedochovaly téměř žádné, či pouze nepatrné stopy. Raně barokní kostel byl postaven okolo roku 1670 na místě poutní kaple stojící poblíž léčivého pramene. Přibližně 10 metrů od kostela západním směrem se nacházejí zbytky kaple Panny Marie Pomocné. Zde měl vyvěrat údajně léčivý pramen.